Postoj HC Vajgar k dosavadním jednáním o spojení hokejových klubů

V posledních týdnech minulého a prvních týdnech tohoto roku u hokejové veřejnosti rezonuje otázka spojení klubů HC Vajgar Jindřichův Hradec z.s. a Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec (HC Střelci).

Aktuálně proběhla úvodní jednání zástupců obou klubů, na kterých kluby vyjádřily své postoje a záměry pro společné fungování, které by mělo začít spojením tréninkových jednotek hráčů ročníku 2009 a mladších.

Následně dopisem z 6. ledna Spolek ledního hokeje vyjádřil své postoje a podmínky Návrhem řešení spojení klubů pro vzájemnou sportovní spolupráci v sezóně 2018/19. HC Vajgar připravil společné memorandum obou klubů (náhledy obou dokumentů jsou umístěny níže). Nato byli s podmínkami Spolku ledního hokeje seznámeni rodiče hráčů mládežnických celků HC Vajgar.

Výstupem jednání s rodiči hráčů HC Vajgar je odmítnutí podmínky Spolu ledního hokeje, kterou spolek vyjádřil v bodě 2 svého návrhu řešení z 6. ledna t.r. Touto podmínkou je podpis přestupních lístků hráčů 1. až 5. třídy HC Vajgar do klubu HC Střelci s účinností k 1. 5. 2019 ze stran rodičů a potvrzení přestupu ze strany HC Vajgar skrze hokejovou registraci.

Uvedenou podmínku HC Vajgar nevnímá jako postoj směřující ke společnému fungování obou klubů, ale o pokus o jednostranné ovládnutí mládežnického hokeje v Jindřichově Hradci bez spoluúčasti HC Vajgar na vedení společného projektu. V tomto kontextu bude klub informovat i odpovědné orgány města Jindřichův Hradec.

HC Vajgar zároveň 16.1.  zaslal Spolku ledního hokeje návrh společného trénování celků ročníků 2009 a mladších s počátkem od 21. ledna. HC Vajgar předpokládá pokračování jednání o sloučení obou subjektů za předpokladu společného a rovného podílu na fungování nového projektu. HC Vajgar čeká na písemnou reakci Spolku ledního hokeje, kterou po jejím obdržení zveřejníme.